• DOTACJE UNIJNE


  • DORADZTWO EKSPORTOWE


  • BADANIA RYNKU

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY ?

Firma AlterBiz jest przedsiębiorstwem działającym w branży doradztwa unijnego dla przedsiębiorstw. Poniższe zestawienie w najprostszy sposób obrazuje kompleksowy zakres usług jaki oferujemy naszym klientom:

1. Wsparcie przy wyborze danego programu unijnego i dostosowanie pomysłu do wymogów określonego Działania, zgodnie z obowiązującą aktualnie dokumentacją, oficjalnie ogłaszaną na stronach Instytucji Zarządzających bądź Pośredniczących.

2. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programów ukierunkowanych na wsparcie inwestycji przedsiębiorstw z sektora MŚP, m.in.:

- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- Regionalne Programy Operacyjne wszystkich województw (RPO),
- dofinansowanie na zakładanie działalności gospodarczej,
- wnioski o pożyczki na start/rozwój działalności, w ramach programów unijnych realizowanych regionalnie bądź na poziomie krajowym,
- wnioski o dofinansowanie działalności dla osób bezrobotnych, planujących założenie działalności gospodarczej.

Wnioski o dofinansowanie przygotowujemy razem ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, jak biznesplan, studium wykonalności, zestawienia i prognozy finansowe oraz wiele innych załączników, definiowanych bezpośrednio przez dokumentację do danego konkursu.

3. Przygotowywanie pełnej dokumentacji do złożenia oraz nadzór nad prawidłowym podpisywaniem i składaniem dokumentacji w odpowiedniej instytucji, w zależności od Programu/Działania.

4. Przygotowywanie pełnej dokumentacji do umów o dofinansowanie i doprowadzenie do jej finalnego podpisania przez klienta.

5. Zarządzanie i pełen nadzór nad realizacją projektów dotowanych z UE (usługa ma głównie na celu kontrolę nad prawidłowością realizowanych działań w projekcie oraz ich zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie).

6. Rozliczanie projektów dotowanych z UE (kontrola sposobu wydatkowania środków w projekcie, sporządzanie wniosków o płatność, prowadzenie księgowości projektu).

Od momentu wejścia na rynek, obsłużyliśmy już kilkudziesięciu klientów biznesowych, którym opracowaliśmy skuteczne wnioski o dofinansowanie. Firma obecnie zajmuje się zarządzaniem i rozliczaniem wielu z tych projektów. Dane dotyczące dotychczasowych działań obecnie prowadzonych przez nas znajdą Państwo w zakładce AKTUALNOŚCI.

KNOW-HOW

Właścicielem firmy AlterBiz jest Tomasz Powroźnik, absolwent kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Doświadczenie w zakresie funduszy unijnych nabywał od 2009 roku podczas pracy w firmach zajmujących się pozyskiwaniem dotacji dla przedsiębiorców, zarówno jako pracownik etatowy jak i freelancer. Posiada również ponad 3 letnie doświadczenie w pracy jako koordynator projektów dotowanych z UE (8.1 POIG, 8.1.1 POKL). Posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie rozliczania przynajmniej 20 projektów unijnych z wielu programów i działań głównie: 8.1 POIG, 8.2 POIG, 6.1 POIG, 2.1.A MRPO. Brał udział w opracowywaniu ponad 50 wniosków o dofinansowanie, biznesplanów, planów rozwoju eksportu i studiów wykonalności w ramach POIG i regionalnych RPO. W większości projekty te były przygotowywane samodzielnie, bądź w zespole 2-3 osobowym. Brał udział w licznych szkoleniach i warsztatach dotyczących prawidłowej realizacji projektów dotowanych, organizowanych przez instytucje pośredniczące i zarządzające funduszami unijnymi, m.in. MARR i PARP. Nabytą wiedzę i doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa unijnego wykorzystuje obecnie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, w tej samej branży.

Firma korzysta często z zewnętrznych usług wielu doświadczonych konsultantów z różnych dziedzin związanych ściśle z funduszami unijnymi, którzy pracują na rzecz AlterBiz jako freelancerzy. Pozwala to na sprostanie wymogów praktycznie każdego klienta/projektu.

Ponadto firma realizuje również współpracę na zasadzie partnerstwa biznesowego z wieloma podmiotami na rynku usług doradztwa biznesowego i unijnego oraz księgowości i finansów. Dzięki dzieleniu z partnerami wiedzy i doświadczenia związanego z tematyką funduszy unijnych, prowadzenia biznesu i realizowania projektów inwestycyjnych, baza wiedzy i know-how firmy AlterBiz nieustannie się powiększa, co automatycznie przyczynia się do podnoszenia jakości świadczonych na rzecz klientów usług doradczych.